ÚVOD

Úvod

Spoustu lidí na světě má koně velmi rádi, stávají se součástí jejich života a v některých případech i členem rodiny. Tato webová stránka se těmto překrásným zvířatům věnuje. Najdete zde základní všeobecné věci o životě koní.

Koně obecně

Kůň byl přítelem člověka již v dávných dějinách a to jak na bojištích, ve sportu či v hrách. Koně jsou velice milá a přátelská zvířata, ovšem každý kůň neboli každý druh koně má jinou povahu, která ovládá jeho chování. Takové chování koně řídí instinkty získané během miliónů let vývoje. Tyto instinkty podporuje či potlačuje soubor vysoce vyvinutých smyslů, které dodávají koni výjimečný charakter.

Smysly koní

Díky dlouhému vývoji mají koně mnohem lepší a bystřejší smysly než my lidé. Koně mají stejně jako my pět hlavních smyslových orgánů a to: chuť, hmat, sluch, čich a zrak. Nicméně jsou o mnoho lepší než lidské.

Zrak
Jejich postavení očí po stranách hlavy je velice důležité pro bezpečnost koně, díky tomu přehlédne větší část obzoru než lidé.

Čich
Čich je pro koně velice důležitý a citlivý a to proto, protože právě jím rozpoznávají jak členy svého stáda, tak i své prostředí a nejspíše i svého lidského přítele. Díky čichu vždy najde cestu domů každý kůň.

Sluch
Koňský sluch je opravdu velice citlivější než lidský. Je to jeden z nejdokonalejších smyslů koně. Jejich uši se natáčejí po zvuku v libovolném směru, proto jsou velice vnímavý na lidský hlas. Hlas člověka spolu s dotykem ruky je nejlepším prostředkem pro uklidnění či povzbuzení koně.

Hmat

Hmat se u koní projevuje tak, že se neznámých předmětů dotýkají nosem nebo nohou, přičemž využívají hmat a čich.

Chuť
O koňské chuti moc nevíme, každopádně některé koně mají rádi sladké a proto plno výrobců krmiv přidává do produktů sladidla, aby je ochutili. Nicméně není to potvrzené, že mají rádi jen sladké, protože některé koně vyhledávají naopak hořké rostliny.